Списание Мединфо

http://www.medinfo.bg/spisanie/2013/2/statii/medikamentoznijat-abort-hit-or-shit-1454

 

Световна здравна организация (СЗО) безопасен аборт (кратко ръководство)

http://www.ipas.org/~/media/Files/Ipas%20Publications/WHOUPDE13.ashx

 

Безопасен аборт: Техническо и административно ръководство за здравните системи, второ издание на Световната здравна организация (СЗО)

http://www.womenonwaves.org/hi/media/inline/2012/9/9/who_safeabortion_guideline2012.pdf

 

Медикаментозни методи за аборт в първи триместър, СЗО

http://apps.who.int/rhl/fertility/abortion/dgguide/en/

 

Ранен медикаментозен аборт: законен и медикаментозно развит в Австралия

https://www.mja.com.au/journal/2010/193/1/early-medical-abortion-legal-and-medical-developments-australia

 

Ранен медикаментозен аборт – достъпен и безопасен, The medical journal of Australia (MJA)

https://www.mja.com.au/journal/2012/197/5/early-medical-abortion-available-and-safe

 

Ръководство за ранен медикаментозен аборт, BPAS

http://www.bpas.org/js/filemanager/files/earlymedicalabortion_v7.pdf

 

Ръковоедство за медикаментозен аборт за медицинските специалисти

http://www.spdc.pt/files/publicacoes/Early_medical_abortion.PDF

 

Ръководство на American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) и National Abortion Federation (NAF) за прекъсване на бременност

http://www.acog.org/About-ACOG/ACOG-Departments/Health-Care-for-Underserved-Women/Abortion-Resource-Guide–Guidelines

 

25 години Медикаментозен аборт, Exelgyn

http://www.exelgyn.com/userfiles/file/Press_release_integral_201420924.pdf?PHPSESSID=1caa93c65d2cde4ab08b1af0bd90d321

 

Прекъсване на бременност, MDLinx and medical news

http://www.patient.co.uk/doctor/termination-of-pregnancy#ref-3

 

Факти за предизвиканите аборти по света, Guttmacher Institute

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/induced_abortion_2012.pdf

 

Сравнително изследване на ефективността, безопасността и приемливостта на медикаментозния аборт в къщи и в клиника на Световната здравна организация (СЗО).

http://www.who.int/bulletin/volumes/89/5/10-084046/en/