Медикаментозно прекъсване на бременност с извършва само с регистрирани в България за целта лекарства, предназначени за медикаментозен аборт.

Използването на нерегистрирани (нелегални) лекарствени продукти е опасно за вашето здраве и незаконно!

Каква да бъде дозировката, кога точно и как да приемате медикаментите, решава лекуващият Ви лекар.

Европейската лекарствена агенция (ЕМА) препоръчва следния протокол, като най-добър от гледна точка на безопасност, ефикасност и толеранс:

600 mg mifepristone (3 таблетки х 200 mg), приети през устата,

последвани след 36-48 часа от

400 mcg misoprostol, отново приети през устата

Връзки към Кратките характеристики и Листовките за пациента на лекарствени продукти, регистрирани в България за медикаментозен аборт:

Сайт на Изпълнителна агенция по лекарства (ИАЛ):

http://www.bda.bg/

За пациенти:

Линк към листовката за пациента на ОРИГИНАЛНИЯ регистриран в България за употреба mifepristone:

http://bda.bg/images/stories/documents/bdias/2015-05-14-728q.pdf

Линк към листовката за пациента на ЕДИНСТВЕНИЯ регистриран самостоятелно в България за употреба misoprostol:

http://bda.bg/images/stories/documents/bdias/2015-04-01-00217q.pdf

За лекари:

Линк към кратката характеристика на ОРИГИНАЛНИЯ регистриран в България за употреба mifepristone:

http://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2015-05-14-728.pdf

Линк към кратката характеристика на ЕДИНСТВЕНИЯ регистриран самостоятелно в България за употреба misoprostol:

http://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/ss8051.pdf