woman looking at pregnancy test. Side view, Copy space

Това е сайт, посветен на прекъсването на бременност (аборт).

Прекъсването на бременност (аборт) е неприятно. Това е нещо, с което никоя жена не желае да се сблъсква, но понякога и се налага.

Този сайт няма за цел да разглежда морално-етичната и обществена дилема дали трябва да се правят аборти, а начините как да се направи това безопасно, когато се налага.

Този сайт има за цел да информира жените за обширната тема на абортите.
Правото на свободен избор на жените е гарантирано от конституцията. Но когато се налага прекъсването на бременност, без значение от причините, жените трябва да са запознати с начините, по които това може да се направи безопасно, дискретно и ефективно.

Ще се радваме чрез този сайт да допринесем за това да живеете пълноценен живот, без здравословни проблеми.

Всеки има право да бъде информиран за възможните рискове и усложнения съпътстващи лечението му и въз основа на това да взима собствени решения за своето здраве.