Какво е „Off label“ употреба или употреба извън индикация?

Всяко приложение на разрешено за употреба лекарство, което не отговаря на условията, дефинирани в разрешението за употреба и следователно не съответства на Кратката характеристика на продукта се нарича “Off label”.

Например:

„Off label“е употребата на мизопростолизвън индикациите му в Кратката характеристика на продукта (медикаментозно прекъсване на разиваща се вътрематочна бременност, с последователна употреба на мифепристон, до 49 дни от аменореята) и се прилага по преценка на лекаря (постпартално кървене, индукция на раждане и др.)

Употребата на неразрешени/нерегистрирани в България лекарства е незаконна и опасна!