Колко време продължава възстановяването?

След изкуствено прекъсване на бременност трябва да се спазват същите принципи, както през 40-те дни след раждане – тоест около 6 седмици да се поддържа завишена хигиена, да не се ползват тампони, промивки на влагалището.

Прекъсването на бременност свързано ли е с болка?

Болката е нещо много индивидуално. В общия случай обаче може да се каже, че ако прекъсването на бременността става по хирургичен начин, намесата се извършва с пълна упойка и пациентката не усеща нищо по време на интервенцията. Слаба болка може да има няколко дни след нея. Болка може да се получи и при възникване на усложнения. Ако бременността бъде прекъсната медикаментозно, има леки болки заради спазмите на матката. В повечето случаи пациентките ги сравняват с болките при менструация.

До кой момент може да бъде прекъсната бременността?

Българското законодателство разрешава прекъсване на бременността до 12-та седмица, или по искане на жената без посочване на причини (в този случай тя заплаща интервенцията сама), или по медицински показания (тогава интервенцията се плаща изцяло от здравната каса). Интервенцията може да се извърши изключително само въз основа на писмено искане от страна на жената и няма ситуация, при която на жената да се нареди да прекъсне бременността си – дори при наличие на медицински показания.

След 12-та седмица на бременността тя може да се прекъсне изкуствено, само ако е застрашен животът на жената, ако е установено тежко увреждане на плода или ако плодът е нежизнеспособен.

Колко време след аборта мога да правя секс?

След изкуствено прекъсване на бременността важат същите принципи, както след раждане, тоест подходящо е да се спазват 14 дни предпазен срок, за да се избегне пренасяне на инфекция.

Кой е най-щадящият метод за прекъсване на бременност?

От гледна точка на специалистите по-щадящ е методът за прекъсване на бременността по медикаментозния метод, тоест чрез лекарствени продукти, защото при него няма хирургична намеса в организма и отпада необходимостта от пълна упойка.

С какво нехирургичното (медикаментозно) изкуствено прекъсване на бременността е по-щадящо в сравнение с хирургичното?

Предимства и недостатъци

Медикаментозното прекъсване на бременността е по-щадящо преди всичко с това, че не се налага хирургична намеса в организма, която е свързана с редица рискове, например с нараняване на матката.

Същевременно отпада необходимостта от упойка и свързаните с нея предоперационни изследвания, както и друга група рискове – реакция на лекарства, тромбоза, емболия, нараняване на околни органи, нерви и кръвоносни съдове.

Сравнение на преимуществата и недостатъците на двата метода ще намерите в следната таблица:

Защо като жена би трябвало да предпочете нехирургичното (медикаментозно) прекъсване на бременността?

На първо място е нужно да обсъдите въпроса със своя гинеколог. Именно той трябва да е човекът, който ще Ви препоръча най-подходящия метод с оглед на Вашето здравословно състояние. В много голяма част от случаите обаче за жената нехирургичното прекъсване на бременността е по-щадящо и по-безопасно – вж. предходния въпрос.

Нехирургичното прекъсване на бременността амбулаторна манипулация ли е? Възможно ли е, след като се прибере у дома, жената да получи усложнения и фатален кръвоизлив?

Лекарственият продукт се приема винаги под лекарско наблюдение. Пациентката във всички случаи трябва да бъде информирана подробно от лекаря за последващите процеси и лечение. Тя трябва да получи инструкциите и разпечатани на хартия, като в тях трябва да са включени и данни за контакт с даденото здравно заведение, към което трябва да се обърне или да се обади, ако получи усложнения. След прилагане на този метод кръвотечението е нещо обичайно, понякога може да продължи до 12 дни. За целия период, откакто методът се използва по целия свят (повече от 20 години), не е регистриран нито един случай на фатален кръвоизлив (при използване на препарати с активни вещества мифепристон и мизопростол).