Пускането на Mifegyne през 1989 променя начина, по който абортът се приема и се прави. За разлика от хирургичния аборт, който се прави поне в 6та гестационна седмица, медикаментозният аборт може да се прави венага след като бременността е потвърдена.

С навлизането на медикаментозния аборт в практиката НЕ се увеличава броя на абортите, но нараства броя на жените направили по-ранни аборти, което води до по-малко странични ефекти и усложнения. Ето защо възможността за медикаментозен аборт едновременно позволява и мотивира жените да абортират в по-ранна гестационна седмица.

С регистрирането на Mifegyne за употреба, жените, на които се налага да направят аборт, го правят по-рано. Във Франция процентът на жените абортирали в или преди седма гестационна седмица се е увеличил от 12% през 1987 г. на 20% през 1997 г. В Швеция процентът на жените абортирали преди девета седмица се е увеличил от 45% през 1991 г. на 65% през 1999 г. и 79% през 2011 г.

Проучване върху това как пациентите приемат медикаментозния аборт във Франция, Великобритания и Швеция разкрива, че повечето от жените, често повече от 90%, са доволни от метода и ако в бъдеще им се наложи да правят аборт, пак биха избрали същия метод. Проучвания при жени правещи аборт в тези три страни разкрива, че при възможност да избират между медикаментозен и хирургичен аборт, 57-70% избират медикаментозния.

Трябва да се подчертае, че разрешаването на медикаментозния аборт в конкретна държава, НЕ повишава нивото на аборт.

Честота на абортите на 1000 жени между 15-44 години Преди разрешаване на mifepristone След разрешаване на mifepristone
Франция 1987-1997 13 13
Англия и Уелс 1990-2000 16 16
Швеция 1990-1999 21 18

Популяризирането на медикаментозния аборт НЕ означава, че повече жени започват да абортират, а просто част от тях го правят по по-щадящ за организма им начин.

Държава Процентно разпределение на видовете аборти в съответна страна
Медикаментозен аборт Хирургичен аборт
Франция 55% 45%
Великобротания 47% 53%
Скандинавия 80% 20%
Германия 16% 84%
Испания 12% 88%
Швейцария 67% 33%
Белгия 21% 79%
Холандия 16% 84%
Португалия 67% 33%
Италия 9% 91%