Последиците от хирургичния аборт при някои жени могат да бъдат фатални за репродукцията, може да се образуват сраствания в кухината и е много трудно да се постигне отново бременност. А жената прави аборт в младите си години и понякога носи последствията цял живот. Медикаментозният аборт следва естествения механизъм на помятането и доста от рисковете се избягват. Хирургичният аборт е инвазивен метод и също така носи и рисковете на упойката. Целта е чрез медикаментозния аборт жената да може възможно най-бързо да се върне към ежедневието си и да няма никакви пречки да забременее отново, ако желае.

От друга страна, жените забременяват все по-късно, нерядко се установяват аномалии, които са несъвместими с живота. Това са желани бременности и моментът е много тежък за жената. Медикаментозното прекъсване, особено в ранен срок, е един много щадящ метод в тези случаи, а жената често го приема като една закъсняла менструация, което и позволява по-бързо да преодолее случилото се и да продължи напред.

Факт е, че с появата на лекарствените продукти в България, жените сами започват да търсят процедурата.

За лекарите, медикаментозният аборт е реална алтернатива на оперативната намеса. Има случаи, когато практически друг избор няма. Например:

  • Пациентка, с постигната успешна, желана бременност. За голямо съжаление се наблюдава, че още в 7 гестационна седмица плодът е загинал и бременността трябва да се прекъсне. Жената е алергична към обичайните упойки, анестезиологът практически е с вързани ръце. Как да се направи аборт на тази жена, когато е невъзможно да се оперира без упойка. Предложен и е медикаментозен аборт. Тя се съгласява. Процедурата е извършена, без никави затруднения. Жената не може да повярва, че има толкова удачно решение. В момента жената е бременна отново, в трети месец, без проблеми към момента.
  • Друга пациентка – с двурога матка – отива за консултация след направен хирургичен аборт, но при контролния преглед се установява, че бременността не е била в оперирания рог и се налага нова интервенция. Жената вече е загубила желание и доверие в класически аборт. Направен и е медикаментозен аборт, който е особено подходящ за случаи с такива аномалии. Всичко минава безпроблемно.

Процедурата се извършва под лекарско наблюдение. По света се практикува вече повече от 25 години. Световната здравна организация (СЗО) дефинира медикаментозния аборт като безопасен аборт и начин за намалавяне на майчината смъртност и тежките усложнения.

Например в Шотландия, където се извършва основно медикаментозен аборт са установили значимо намаляване на преждевременните раждания, в резултат на естествения механизъм на този тип аборт, който не травмира маточната шийка и позволява на жената да има една спокойна и сигурна последваща бременност.

 

Преглед на преимуществата и недостатъците на двата метода:

Хирургично прекъсване на бременност Медикаментозно (т. нар. фармакологично) прекъсване на бременност
ПРЕДИМСТВА

Безболезнено решение благодарение на пълната упойка.По-къс период на кръвотечение, отколкото при нехирургичното прекъсване на бременността.  

ПРЕДИМСТВА

Отпадат рисковете, произтичащи от хирургическата намеса (нараняване на стената на матката).Отпада необходимостта от поставянето на упойка.Отпада необходимостта от принудително разширяване на отвора на маточната шийка по хирургичен начин.

По-малък риск от инфекция на матката, отколкото при хирургическата интервенция.

НЕДОСТАТЪЦИ

Риск от нараняване на стената на матката с остър инструмент, риск от повреждане на отвора на маточната шийка (случва се рядко).Риск от кървене в коремната кухина и възникване на необходимост коремната кухина да се отвори и раната да се обработи.Рискове, произтичащи от хирургичната интервенция – реакция на лекарства, тромбоза, емболия, нараняване на околните органи, нерви и кръвоносни съдове.

Възпаление след интервенцията (болки в корема, висока температура). Ако не се лекува, то може да доведе и до безплодие, тъй като може да получи непроходимост на яйцепроводите и риск от извънматочна бременност.

Риск от сраствания след интервенцията в матката.

 

НЕДОСТАТЪЦИ

По-продължително кръвотечение, отколкото при хирургичния аборт.Възможна болка вследствие на контракциите на матката.