Медикаментозният аборт е достъпен отскоро в България и засега все е още малко българки са запознати с този иновативен, елегантен и безопасен метод за прекъсване на бременност. В обществото и особено в интернет пространството битуват различни митове относно медикаментозния аборт. Когато човек е притиснат от обстоятелствата и му се налага да вземе тежко решение, трябва да бъде добре и по-важното вярно информиран:


„Медикаментозният аборт рядко е успешен“

no-icon Това НЕ е вярно! Успеваемостта на медикаментозния аборт е различна в зависимост от дозировката на използваните лекарствени продукти, напредналостта на бременността, възрастта на пациентката, броя раждания преди това и др., но е по-висока от 95 %. В едва по-малко от 5% от случаите се налага допълнителна ревизия от лекар гинеколог.

Има случаи, в които не може да се избере медикаментозно прекъсване на бременността, поради определени заболявания на пациентката или непоносимост към лекарствените продукти, но изборът на това какъв метод на прекъсване да се използва и защо, се прави заедно с лекуващия лекар гинеколог. Доверете се на лекарите. ВИНАГИ СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР И НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ НИЩО НА СВОЯ ГЛАВА!


„Медикаментозният аборт е забранен в България“

no-iconТова НЕ е вярно! Законодателно прекъсването на бременност в България е уредено със следните разпоредби (виж. също Законодателство):

НАРЕДБА № 2 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 1990 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗКУСТВЕНО ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ(Издадена от Министерството на народното здраве и социалните грижи. Обн. ДВ. бр.12 от 9 Февруари 1990г., изм. ДВ. бр.89 от 31 Октомври 2000г.)

НАРЕДБА № 12 ОТ 21 ЮЛИ 2014 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ“ (Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., отм. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г.)

Никъде в законодателството на България медикаментозният аборт НЕ е забранен, стига да се извършва от квалифициран специалист – лекар акушер-гинеколог, в регламентирано лечебно заведение, с регистрирани в България за медикаментозен аборт лекарствени продукти.

Извършването на аборт от неспециалист е незаконно и опасно за вашето здраве! ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ВАШИЯ ЛЕКАР АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ! НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ НИЩО НА СВОЯ ГЛАВА!

Извършването на медикаментозен аборт с НЕрегистрирани за целта в България лекарствени продукти е незаконно и опасно за вашето здраве!Нелегалните лекарства са внесени незаконно. При тях няма гаранция за състава, качеството, условията на съхранение и транспорт на продукта, претендиращ за лекарство. Няма система за проследяемост на произхода и гаранция за качеството и ефективността на продукта.


„Медикаментозният аборт е по-скъп от хирургичния“

no-iconТова НЕ е вярно! Цената на медикаментозния аборт е почти еднаква с тази на хирургичния, но варира и зависи от самото лечебно заведение. При този метод се избягва разхода и евентуалните усложнения и дискомфорт свързани с упойката, която е задължителна при хирургичния аборт.


„Медикаментозният аборт е много болезнен“

Това НЕ е вярно! Усещането за болка е силно индивидуално, като зависи също така от избрания протокол на метода, дозировката на лекарствените продукти, напредналостта на бременността, общото физическо състояние на пациентката и др., но обикновенно е сравнявана с болката по време на менструация.


„Медикаментозният аборт е по-опасен от хирургичния“

no-iconТова НЕ е вярно! При медикаментозния аборт се използват лекарства, които предизвикват „помятане“, което е много по-малко травмиращо в сравнение с кюртажа. При хирургичния аборт има далеч по-голяма опасност от усложнения като:

  • Образуване на сраствания в матката, които могат да доведат до хронични болки и дори невъзможност за забременяване отново.
  • Перфорация на матката.
  • Непоносимост към упойката за хирургичния аборт с последващи от това усложнения.
  • Отпускане или травмиране на шийката на матката, което може да доведе до опасност при последваща бременност плода да не може да бъде удържан в матката.