image001В исторически план абортът е бил доста противоречив в много общества поради морални, етични и политически причини. Често е бил законово ограничен или забранен. Така или иначе през 70-те години много от развитите държави легализират аборта. По същото време професор Етиен-Емил Балию, който е консултант на Русел-Уклаф, насочва проучванията си към намирането на антагонисти на прогестерона. Професор Балию обяснява, че „в началото беше по-скоро фундаментално изследване, а не точно търсене на хапче за аборт“. Той успява и първи публикува клиничния ефект на RU-486 през 1982. Последващи проучвания на професор Бигдеман от Швеция показват, че комбинирането с простагландин засилва ефекта на лечението.

През септември 1988, Mifepristone под търговското име Mifegyne е разрешен за употреба във Франция за медикаментозно прекъсване на бременност до 49-тия ден от аменореята в комбинация с простагландинов аналог. Франция е пионер в тази област, а достъпността на медикаментозния аборт за жените ги прави по-независими по отношение на правото им сами да решават какво да правят със собственото си тяло. Така или иначе Русел-Уклаф решават да отложат разпространението на Mifegyne на 26 октомври 1988. Два дни по-късно френското правителство нарежда на компанията да продължи с дистрибуцията в интерес на общественото здраве. Френският министър на здравеопазването по това време обяснява: „Не мога да позволя дебата за или против аборта да лиши жените от продукт, който представлява медицински прогрес. От момента на одобрение на продукта от правителството, RU-486 стана морално достижение не само на компанията, а и на всички жени.“

Във Франция, а скоро и в други европейски държави, това е финала на десетилетия ожесточени дебати и политически действия, даващи на жените независимостта и правото на избор медикаментозно да прекратяват нежелана бременност.

По-късно методът е използван и в други региони като САЩ и Азия.

Двадесет и пет години след първото му пускане на пазара, Mifegyne е одобрен за употреба в почти тридесет държави по света включително Австрия, Белгия, Дания, Великобритания, Израел, Норвегия, Русия, Южна африка, Швеция и България. От тогава милиони жени по света са използвали комбинацията от Mifegyne и простагландинов аналог за прекратяване на бременност с впечатляваща безопасност и ефикасност.